09 listopada 2023

Wyjście na cmentarz klas I-III

Wyjście na cmentarz klas I-III

Ważnym i pouczającym doświadczeniem dla dzieci z klas 1-3 z Lubinia było wyjście na lubiński cmentarz. Udaliśmy się tam, aby uczcić pamięć ofiar wojny oraz poznać historię naszej wsi. Dzieci słuchały uważnie opowieści nauczycieli o historii wojny i znaczeniu pamięci narodowej. Zapalenie zniczy na pomniku poległych podczas wojny stało się dla uczniów ważnym gestem. Kolejnym punktem wyjscia na cmentarz było nawiedzenie grobów znaczących postaci z historii Lubinia. Dzieci dowiedziały się o znaczeniu cmentarza jako miejsca, na którym spoczywają nasi przodkowie. Tam również zapaliliśmy znicze, aby uczcić pamięć zmarłych i nauczyć dzieci szacunku do przeszłości. Wyjście na cmentarz było nie tylko okazją do zapalenia zniczy, ale także do edukacji i budzenia w dzieciach szacunku dla historii i pamięci. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z takim miejscem, które z pewnością zostanie na długo w pamięci.

Helena Łaniecka - Peda