ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. 15 października 2021 r. – (piątek – po Dniu Edukacji Narodowej)
  2. 12 listopada 2021 r. – (piątek – po Święcie Niepodległości)
  3. 07 stycznia 2022 r. – (piątek – po Święcie Trzech Króli)
  4. 20 kwietnia 2022 r. – (Święto Patrona Szkoły)
  5. 02 maja 2022 r. – (poniedziałek – przed Świętem Narodowym 3 Maja)
  6. 26 maja 2022 r. – (egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego)
  7. 17 czerwca 2022 r. (piątek – dzień po Bożym Ciele)

Lubiń, dnia 25 sierpnia 2021 r.                                                          

                                                                                                          Jarosław Drożdżyński