ROK SZKOLNY 2022/2023

klasa

ocena

proponowana

ocena śródroczna,

roczna końcowa

 

wszystkie

 klasy

 

 4 stycznia 2023 r.

do godziny 15.00

      

 18 stycznia 2023 r.

do godziny 15.00

 

 

wszystkie

 klasy

 

22 maja 2023 r.

do godziny 15.00

 

07 czerwca 2022 r.

do godziny 15.00

 

 

Lubiń, dnia 25 sierpnia 2022 r.                                                              

                                                                                                                             Jarosław Drożdżyński