ROK SZKOLNY 2021/2022

klasa

ocena

proponowana

ocena śródroczna,

roczna końcowa

 

wszystkie

 klasy

 

14 stycznia 2022 r.

do godziny 15.00

      

 02 lutego 2022 r.

do godziny 15.00

 

 

wszystkie

 klasy

 

24 maja 2022 r.

do godziny 15.00

 

07 czerwca 2022 r.

do godziny 15.00

 

 

Lubiń, dnia 25 sierpnia 2021 r.                                                              

                                                                                                                             Jarosław Drożdżyński