24 lutego 2023

Klasowy konkurs czytelniczy

Klasowy konkurs czytelniczy

Klasowy konkurs czytelniczy  

Przokazji omawiania lektury, pt. Jak Wojtek został strażakiem?” autorstwa Czesława Janczarskiego, w klasie I odbył się konkurs czytelniczy. Zadaniem każdego dziecka było przygotowanie fragmentu lektury w domu oraz odczytanie go przy całej klasie komisji. Uczniowie podeszli do konkursu bardzo odpowiedzialnie - każdy wykazał się odwagą, występując na forum klasy oraz starał się, by czytać płynnie, z odpowiednią intonacją ekspresją 

Pierwsze miejsce zajął Bartosz Berdychowski, drugie – Aleksandra Wróblewska, a trzecieAlicja Szymańska 

Mam nadzieję, że dzieci będą dalej chętnie rozwijały swoje kompetencje czytelnicze zamiłowanie do czytania, a przyświecać im będzie myśl Wisławy Szymborskiej Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.  

Karolina Starowicz