14 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej

14 października jest w placówkach oświatowych w Polsce dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, obchodzimy bowiem Dzień Nauczyciela, a właściwie - Dzień Edukacji Narodowej. To doroczne święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty.

Wierni tradycji - 14 października br. - obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W części oficjalnej Dyrektor szkoły p. Jarosław Drożdżyński powitał zgromadzonych, wygłosił odświętną przemowę oraz złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Wyróżniający się pedagodzy oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły.

Głos zabrali Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń p. Bartosz Kobus oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Krystyna Motławska. Wśród zaproszonych gości przybyli również Proboszcz o. Kornel Filipowski OSB, p. Aleksandra Jędrowiak z Wydziału Oświaty Miasta i Gminy Krzywiń, Radna Miasta i Gminy Krzywiń oraz członkini Komisji Oświaty p. Marta Bzymek, a także przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły z przewodniczącą p. Sylwią Grobelną. Należy również wspomnieć o rodzicach uczniów klasy 1, którzy pojawili się na tegorocznej uroczystości w związku z przyjęciem uczniów z klasy pierwszej do społeczności szkolnej.

W tym roku w obchody DEN zaangażowanych było wiele osób: p.Paulina Langner, wychowawczyni klasy 1, która przygotowała pasowanie swoich uczniów na pierwszoklasistów oraz panie Joanna Machowiak, Anna Marszewska, Marta Bzymek, Anna Matuszak i Małgorzata Ryba, które przygotowały uczniów do występów artystycznych.

Następne święto …  za rok.

 

Małgorzata Skrzypczak