20 kwietnia 2022

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo, 

27 kwietnia o odbędą się w klasach zebrania z rodzicami:

o godz.17:00 w klasach I-III

o godz.18:00 w klasach IV-VIII

W czasie zebrań nauczyciele niebędący wychowawcami służą rodzicom radą i pomocą oczekując w pokoju nauczycielskim.

 

Zebrania z rodzicami w przedszkolach w Lubiniu i Bielewie odbędą się 28 kwietnia o godz. 16.00.

W zebraniach uczestniczą przede wszystkim rodzice dzieci 6-letnich, ze względu na zapoznanie z Diagnozą gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Dyrektor Szkoły

Jarosław Drożdżyński