17 maja 2022

Występ dla Koła Seniorów i uchodźców z Ukrainy

Występ dla Koła Seniorów i uchodźców z Ukrainy

W piękne, majowe popołudnie, 17 maja 2022 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. A. Mickiewicza w Lubiniu pojawili się tłumnie seniorzy należący do prowadzonego przez p. Barbarę Antkowiak Koła Seniora. Ich gośćmi były ukraińskie rodziny, dla których Lubiń otworzył swoje domy i serca.

 

Uczniowie naszej szkoły dostarczyli gościom artystycznych wrażeń, prezentując liryczno – taneczno – wokalny występ poświęcony Konstytucji 3 Maja oraz Patronowi Szkoły – Adamowi Mickiewiczowi.

 

Atmosfera wzajemnej życzliwości wyrażonej gestem – poczęstunkiem oraz przetłumaczonym przez p. Inę Michalak – dobrym słowem, udzieliła się wszystkim.

 

Joanna Machowiak