03 maja 2023

Witaj majowa jutrzenko!

Witaj majowa jutrzenko!

„Witaj majowa jutrzenko” to słowa, które można było usłyszeć w murach naszej sali gimnastycznej 28 kwietnia. Tego dnia bowiem w szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji bardzo ważnych dla Polski dni majowych: Święta Pracy, Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zorganizowali uczniowie klas I-III oraz grupa „Puchacze” z Lubinia wraz z nauczycielami: p. Karoliną Starowicz, p. Anną Matuszak, p. Heleną Łaniecką - Peda, p. Pauliną Langner i p. Dorotą Zapłatą. Uczniowie poprzez słowa i pieśni przybliżyli innym te trzy dni majowe, podkreślając ich wagę i znaczenie dla naszego kraju. Mali artyści pokazali, dlaczego należy obchodzić Dzień Pracy oraz Dzień Flagi, przybliżyli ważne daty i pojęcia historyczne oraz przedstawili fragment scen z sejmu, podczas którego uchwalono Konstytucję, czyli najważniejszy dokument w naszym państwie. Przedszkolaki pokazały swój patriotyzm przez wiersz „Kto ty jesteś”, a później wszyscy wspólnie odśpiewali znaną każdemu dziecku piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Akademia zakończyła się wiązanką tańców wielkopolskich wykonaną przez szkolny zespółLubiniacy”, a przygotowanych przez p. Martę Bzymek. 

K. Starowicz