15 czerwca 2022

Rekolekcje szkolne

14 i 15 czerwca 2022r. uczniowie klas 1-8 uczestniczyli w dwudniowych rekolekcjach.

Pierwszego dnia zostali zaproszeni przez benedyktynów do klasztoru. Tam o. Kornel opowiedział 950- letnią historię tego miejsca, tak bardzo związanego z historią naszej Ojczyzny.

Br. Paweł przybliżył postać sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna.

Mieli okazję posilić się w refektarzu klasztoru. Byli też w oratorium.

W ogrodzie przyklasztornym zatrzymali się przy gruszach o charakterystycznym kształcie menory. W kościele szkicowali wybrany jego fragment. Potem z o. Danielem udali się na cmentarz parafialny.

W środę uczniowie poznawali bohatera filmu „Marcelino chleb i wino”. Uczestniczyli w Mszy Świętej, podczas której złożyli w ofierze ołtarza prace plastyczne z dnia poprzedniego.

Po powrocie do szkoły dzieci klas 1-3 – zapoznawały się ze zwyczajami Uroczystości Bożego Ciała. Uczyły się pieśni eucharystycznej „Zbliżam się w pokorze”, którego autorem tekstu jest sam św. Augustyn.

Klasy starsze, pod przewodnictwem o. Daniela, udały się do źródełka sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna. Tam uczniowie poznali historię tego miejsca, związanego ze sługą Bożym i oktawą Bożego Ciała oraz dowiedzieli się o cudownych właściwościach źródlanej wody.

W południe - zmęczeni, ale radośni - wrócili do szkoły.

Dziękujemy opactwu benedyktynów za możliwość goszczenia w murach klasztoru.

Grażyna Konieczna