25 stycznia 2022

Pani Alicja Janikowska przeszła na emeryturę

Pani Alicja Janikowska przeszła na emeryturę

Dnia 14 stycznia 2022 roku odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniej nauczycielki naszego przedszkola, pani Alicji Janikowskiej, która zdecydowała się przejść na zasłużoną emeryturę. Wielu absolwentów naszej szkoły zaczynało przygodę z nauką pod jej opieką, ucząc się obowiązkowości, solidności, pewności siebie i przyjaznych relacji z rówieśnikami. Wszyscy pamiętamy wspaniałe występy przedszkolaków, przygotowane przez panią Alicję, które uatrakcyjniały uroczystości szkolne i pozaszkolne. Tym razem uczniowie pod kierunkiem pań: Doroty Zapłaty, Grażyny Koniecznej i Karoliny Starowicz wystąpili z okolicznościowym programem artystycznym. Były serdeczne podziękowania, życzenia i kwiaty. Dyrektor placówki pan Jarosław Drożdżyński podziękował pani Alicji Janikowskiej w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Rada Rodziców również przekazała swoje podziękowanie za wielkie oddanie, poświęcenie, serce i wytrwałość, a przede wszystkim za pozytywny udział w wychowaniu dzieci, w uczeniu ich podstawowych wartości i przekazaniu ogromu wiedzy.  Była to uroczystość pełna wzruszeń. Pani Alicja Janikowska podziękowała za współpracę nauczycielom, dyrekcji i rodzicom.  

Z pewnością pani Alicja Janikowska zajrzy jeszcze do naszego przedszkola i szkoły.  

 

Dorota Zapłata