04 listopada 2021

HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

W sobotę 30 października 2021r. miało miejsce ważne wydarzenie, związane z historią naszego regionu. Na cmentarzu parafialnym w Lubiniu odsłonięta została pamiątkowa tablica z nazwiskami Powstańców Wielkopolskich, których szczątki spoczywają na tejże nekropolii. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, sprawowaną przez o. Kornela Filipowskiego. Uczestniczyły w niej rodziny Powstańców, wojsko, grupa rekonstrukcyjna, poczty sztandarowe straży pożarnych, szkół z Lubinia i z Jerki, delegacje oraz liczni mieszkańcy. Na zakończenie uroczystości w kościele odśpiewana została „Rota”. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce na cmentarzu, gdzie na kaplicy cmentarnej upamiętnieni zostali nasi bohaterowie. Członkowie rodzin Powstańców umieścili na grobach swoich bliskich poświęcone tablice z nazwiskiem powstańca.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły, nauczyciele oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego. To bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o bohaterskim czynie przodków, którzy brali udział w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

27 grudnia 2021r. minie 103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, odwiedźmy więc to miejsce i oddajmy hołd jego uczestnikom.

A. Matuszak